logo

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • edit
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ Edit

  • เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 คณะพลศึกษา จัดโครงการลูกพระพลบดีคืนถิ่น ศรีนครินทรมินิมาราธอน มี ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา เป็นประธานเปิดงาน โดยนายแสนพล อู่วิเชียร ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค การกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะพลศึกษา มศว บรรดาศิษย์เก่า และนักศึกษา รวมทั้งประชาชนมีร่วมออกกำลังกายวิ่งจำนวนมาก หลังเสร็จกิจกรรมวิ่งแล้วยังมีจัดเสวนาวิวัฒนาการคณะพลศึกษาสู่อนาคต ที่ห้องประชุมกรมพลศึกษา สนามกีฬาแห่งชาติ โดยอาจารย์อาวุโส ผศ.เอนก หงษ์ทองคำ, รศ.ทวีพงษ์ กลิ่นหอม,ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา มศว และผศ.ดร.วันชัย บุญรอด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มศว ดำเนินรายการโดย คุณตู่-ธนาวุฒิ นุชตเวช ศิษย์เก่า มศว พลศึกษา จากนั้นช่วงเย็นเป็นการจัดงาน "รวมสายใยคืนสู่เหย้า ถิ่นเก่าคณะพลศึกษา" ที่อาคารจันทนยิ่งยง สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก
  • โครงการสร้างชุมชนอายุต้นแบบเพื่อการสร้างสุขภาวะองค์รวมด้วยวิถีและภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพ (ปีที่ 4)

   วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ ดร.อนงค์ หาญสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษาพร้อมคณะร่วมจัดโครงการสร้างชุมชนอายุต้นแบบเพื่อการสร้างสุขภาวะองค์รวมด้วยวิถีและภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพ (ปีที่ 4) โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ นำสมุนไพรและภูมิปัญญาไทย ที่มีอยู่ในชุมชนมาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต และนำไปขยายต่อสู่ชุมชนอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างเสริมรูปแบบสุขภาพให้สังคมผู้สูงอายุมีคุณภาพได้อย่างมั่นคง โดยได้รับเกียรติจาก นายวิชัย บุญมี นายอำเภอบ้านนา เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี นางขวัญฤทัย แย้มภิรมย์ศรี นายก อบต.บ้านนา พร้อมคณะให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บ้านนา จังหวัดนครนายก
  • ประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

   เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา จัดงานประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มศว ชั้นปีที่ 4 และได้รับเกียรติจากศิษย์เก่า คุณวรวุฒิ สิทธิพงษ์ CEO Fitness Life Style คุณนันทพล ทองนิลพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และคุณชัยกร ชมชื่น ผู้ฝึกสอนด้านสมรรถภาพทางกาย สโมสรฟุตบอล เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ร่วมอภิปรายแนวทางสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4
   ณ อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์
  • โครงการ “เดิน วิ่ง ปั่น” ประเพณี 2560

   เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ “เดิน วิ่ง ปั่น” ประเพณี 2560โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสรา้งความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องทุกชั้นปี รวมถึงศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน อีกทั้งนี้เป็นการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง โดยมีอาจารย์ ดร.ภานุวัฒน์ วชิรธานินทร์ ประธานโครงการกล่าวรายงาน ณ น้ำตกนางรอง จังหวัดนครนายก

  • โครงการนิสิตศรีนครินทรวิโรฒร่วมใจ ทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน

   เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ผศ.กนกวดี พึ่งโพธิ์ทอง หัวหน้าภาควิชาสันทนาการ อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์ ธรรมพงษ์บวร เจ้าหน้าที่ นิสิต คณะพลศึกษา ร่วมจัดโครงการนิสิตศรีนครินทรวิโรฒร่วมใจ ทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน จุดเทียนถวายความอาลัยแด่ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตของในหลวง รัชกาลที่ 9 พร้อมร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ จิตอาสาประดิษฐ์ของ โดยนิสิต RC ปี 1 - 4 ณ อาคารบริการกลาง (อ๊อกต้ะ) หอพักนิสิต มศว องครักษ์
  • ดูงาน กฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

   เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 อาจารย์กิตติ โพธิ์เย็น อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ พานิสิตเข้าศึกษาดูงาน กฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี เรื่องการประเมินความเสี่ยง เพื่อเป็นการฝึdประสบการณ์ให้กับนิสิตสาธารณสุขศาสตร์
 • วีดีโอ / กิจกรรม Edit

 • ปรับแต่งการแสดงผล
 • คณะพลศึกษา

 • เว็บไซท์ที่เกี่ยวข้อง

 • สื่อสังคมออนไลน์

Information

ปิดหน้าต่าง