logo

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • edit
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ Edit

  • โครงการลูกพระพลบดีคืนถิ่นศรีนครินทรมินิมาราธอน

   โครงการลูกพระพลบดีคืนถิ่นศรีนครินทรมินิมาราธอน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2560 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร สนับสนุนโดย สมาคมศิษย์เก่าคณะพลศึกษา ร่วมกับ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ติดต่อสอบถาม สมัครได้ที่ : อาจารย์ ดร.พิมพา ม่วงศิริธรรม 087-699-7771 , อาจารย์พิพัฒน์ ตันวิบูลย์วงศ์ 087-815-6155นางอิงพร จูมานัส 064-968-9381 , นางปิยนันทนา เกียรติก้องทวี 094-6362494
  • ดูงาน กฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

   เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 อาจารย์กิตติ โพธิ์เย็น อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ พานิสิตเข้าศึกษาดูงาน กฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี เรื่องการประเมินความเสี่ยง เพื่อเป็นการฝึdประสบการณ์ให้กับนิสิตสาธารณสุขศาสตร์
  • เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 คณะพลศึกษา จัดโครงการไหว้ครู ศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของไทย ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อาวุโส คณาอาจารย์ปัจจุบัน บุคลาการ นิสิต คณะพลศึกษา เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้ ณ อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
  • งานแสดงกตเวทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะพลศึกษา ประจำปี 2560

   เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 คณะพลศึกษา ร่วมจัดงานแสดงกตเวทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะพลศึกษา ประจำปี 2560 1.รศ.ดร.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ (ภาควิชาพลศึกษา) 2. ผศ.ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร (ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา) 3. นางสุนิษา สุขศาลา (งานคลังและพัสดุ) โดยมี ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษาเป็นประธานเปิดงาน และอาจารย์อาวุโส คณจารย์ บุคลากร คณะพลศึกษาเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ เทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพฯ
  • สพล.อุดรธานีศึกษาดูงานคณะพลศึกษา

   เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 คณะพลศึกษา โดย ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคำ รองคณบดี ฝ่ายบริหาร วางแผน และพัฒนา ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร อ.ดร.เกริกวิทย์ พงศ์ศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา อ.ดร.วัชรี ฤทธิวัชร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และอ.นุชรี เสนาคำ ในการต้อนรับคณาจารย์ นักศึกษา จากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ชี้นำแนวทาง เพื่อในการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยเข้าศึกษาระบบปฏิบัติการห้องแล็บ การใช้อุปกรณ์ห้องฟิตเนต ควบคุมดูแลให้คำบรรยาย โดย อ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ประสิทธิ์ ปีปทุม อีกทั้งเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งได้รับเกียรติ อ.ดร.ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์ มาบรรยายให้ความรู้ ณ คณะพลศึกษา มศว องครักษ์
 • วีดีโอ / กิจกรรม Edit

 • ปรับแต่งการแสดงผล
 • คณะพลศึกษา

 • เว็บไซท์ที่เกี่ยวข้อง

 • สื่อสังคมออนไลน์

Information

ปิดหน้าต่าง