logo

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • edit
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ Edit

  • โครงการนิสิตศรีนครินทรวิโรฒร่วมใจ ทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน

   เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ผศ.กนกวดี พึ่งโพธิ์ทอง หัวหน้าภาควิชาสันทนาการ อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์ ธรรมพงษ์บวร เจ้าหน้าที่ นิสิต คณะพลศึกษา ร่วมจัดโครงการนิสิตศรีนครินทรวิโรฒร่วมใจ ทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน จุดเทียนถวายความอาลัยแด่ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตของในหลวง รัชกาลที่ 9 พร้อมร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ จิตอาสาประดิษฐ์ของ โดยนิสิต RC ปี 1 - 4 ณ อาคารบริการกลาง (อ๊อกต้ะ) หอพักนิสิต มศว องครักษ์
  • เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 คณะพลศึกษา จัดโครงการไหว้ครู ศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของไทย ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อาวุโส คณาอาจารย์ปัจจุบัน บุคลาการ นิสิต คณะพลศึกษา เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้ ณ อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
  • งานแสดงกตเวทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะพลศึกษา ประจำปี 2560

   เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 คณะพลศึกษา ร่วมจัดงานแสดงกตเวทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะพลศึกษา ประจำปี 2560 1.รศ.ดร.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ (ภาควิชาพลศึกษา) 2. ผศ.ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร (ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา) 3. นางสุนิษา สุขศาลา (งานคลังและพัสดุ) โดยมี ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษาเป็นประธานเปิดงาน และอาจารย์อาวุโส คณจารย์ บุคลากร คณะพลศึกษาเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ เทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพฯ
 • วีดีโอ / กิจกรรม Edit

 • ปรับแต่งการแสดงผล
 • คณะพลศึกษา

 • เว็บไซท์ที่เกี่ยวข้อง

 • สื่อสังคมออนไลน์

Information

ปิดหน้าต่าง